Edumedic bvba is voor het verlenen van zijn bijscholingen en cursussen erkend door FOD WASO. Dit houdt in dat alle vormingsactiviteiten in samenwerking met EduMedic bvba voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot het KB van 15.12.2010. Concreet moet er bij het aanbieden van een erkende opleiding, aan volgende voorwaarden voldaan worden:

Voor een cursus BHV:

Voor een bijscholing BHV: