Bedrijfshulpverlener

In de cursus BHV leer je praktische vaardigheden om een gewonde of zieke werknemer hulp te verlenen tot komst van de gespecialiseerde hulpverlening. De cursus is praktijkgericht en voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

 • Greep uit het cursusaanbod: opstart van een alarmeringsprocedure, reanimatie en defribrillatie van een slachtoffer, uitvoeren van de          stabiele zijlig, verzorgen van wonden, omgaan met trauma’s aan de ledematen, gebruik van de bedrijfsapotheek, registratie van een          ongeval, …
 • Erkend door FOD Waso
 • 15 lesuren
 • Getuigschrift BHV na positieve competentie-evaluatie

Bijscholing bedrijfshulpverlener

Naar aanleiding van het KB 15.12.2010 dient elke BHV’er jaarlijks een bijscholing van minimaal 4 lesuren te volgen. Om de kennis en vaardigheden van de BHV’er up-to-date te houden, maken wij gebruik van vooruitstrevende didactische middelen. De nadruk van deze opleidingen ligt op de praktische inoefening van de verworven kennis.

 • Erkend door FOD Waso
 • 3 of 4 lesuren
 • Aanwezigheidsattest

Opleiding op maat

Door het volgen van themalessen rond specifieke onderwerpen zoals baby- en kinderreanimatie, immobilisatietechnieken, brancardage, enz... kan de BHV'er zijn arsenaal aan vaardigheden verruimen. Een opleiding in deze specifieke materie stelt hem in staat ook handelingen te verrichten die buiten het basispakket BHV vallen.

 • Erkend door FOD Waso
 • 3 of 4 lesuren
 • Aanwezigheidsattest

Oefening in uw bedrijf

Om te komen tot een optimale organisatie rond hulpverlening kan een oefening in uw bedrijf een volgende stap zijn. In geval van een incident op de werkvloer kunnen bijvoorbeeld alarmeringsprocedures en vaardigheden van BHV'ers worden geëvalueerd. Deze oefeningen kunnen ook perfect worden aangewend in het kader van de jaarlijkse bijscholing.

 • 4 lesuren
 • 2 administratieve uren om de oefening voor te bereiden

Ergonomie / Hef- en tiltechnieken

Het manueel hanteren van personen of lasten staat in direct verband met de belasting van de onderrug. In deze vorming leiden we werknemers op tot het niveau van ergonomie-coaches en leer je deze belasting zo laag mogelijk te houden door personen of lasten correct te tillen. Door het toepassen van eenvoudige maatregelen kan je immers de rugbelasting met 65% verminderen.

 • Opleiding tot ergonomie-coach 6u
 • Jaarlijkse bijscholing ergonomie 3u
 • Aanwezigheidsattest

Medisch / Paramedisch

Voor werknemers die deel uitmaken van de medische dienst (bedrijfsverpleegkundigen of –artsen) is het niet altijd evident om op de hoogte te blijven van de wijzigingen op het vlak van eerstehulpkennis– en vaardigheden. Technieken en inzichten rond het onderwerp “eerste hulp” worden namelijk regelmatig aangepast aan recente wetenschappelijke literatuur. Tijdens deze vorming wordt er besproken met welke nieuwe technieken en materialen BHV’ers te maken krijgen tijdens hun opleiding.

 • 3 lesuren

Sport


Binnenkort beschikbaar in het cursusaanbod.